Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
700.9597 KI-H
Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại /
DDC 700.9597
Tác giả CN Kiều, Thu Hoạch
Nhan đề Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại / Kiều Thu Hoạch
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 811tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu những phạm trù nghệ thuật dân gian tiêu biểu của người Việt thời trung đại bao gồm nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn như: nghệ thuật kiến trúc Phật giáo, điêu khắc đình làng, tranh dân gian, nghệ thuật gốm sứ châu thổ sông Hồng, ca trù, hát văn, chèo sân đình, tuồng đồ và múa rối nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nghệ thuật tạo hình
Từ khóa tự do Nghệ thuật biểu diễn
Từ khóa tự do Nghệ thuật dân gian
Từ khóa tự do Thời trung đại
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213364
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165788
0022
0048D019831-23AA-44FB-AA4C-41D5E6FF7B20
005201706161434
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616143414|zhonghanh
082 |a700.9597|bKI-H
100 |aKiều, Thu Hoạch
245 |aNhững phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại / |cKiều Thu Hoạch
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2016
300 |a811tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu những phạm trù nghệ thuật dân gian tiêu biểu của người Việt thời trung đại bao gồm nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn như: nghệ thuật kiến trúc Phật giáo, điêu khắc đình làng, tranh dân gian, nghệ thuật gốm sứ châu thổ sông Hồng, ca trù, hát văn, chèo sân đình, tuồng đồ và múa rối nước
653 |aViệt Nam
653 |aNghệ thuật tạo hình
653 |aNghệ thuật biểu diễn
653 |aNghệ thuật dân gian
653 |aThời trung đại
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213364
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213364 Kho Sách TK Tiếng Việt 700.9597 KI-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào