Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.809597 DU-S
Lượn rọi - Hát đối đáp của người Tày /
DDC 398.809597
Tác giả CN Dương, Văn Sách
Nhan đề Lượn rọi - Hát đối đáp của người Tày / S.t.: Dương Văn Sách, Dương Thị Đào
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 707tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Hát đối
Tác giả(bs) CN Dương Thị Đào- s.t.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213363
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165787
0022
00471DD2C85-B489-47AC-AB6E-A9AADAADD3E8
005201706161432
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616143144|zhonghanh
082 |a398.809597|bDU-S
100 |aDương, Văn Sách
245 |aLượn rọi - Hát đối đáp của người Tày / |cS.t.: Dương Văn Sách, Dương Thị Đào
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a707tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Tày
653 |aHát đối
700 |aDương Thị Đào- s.t.
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213363
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213363 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 DU-S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào