Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
394.109597 HU-N
Văn hoá ẩm thực đồng bằng Sông Cửu Long /
DDC 394.109597
Tác giả CN Huỳnh, Phong Nguyệt
Nhan đề Văn hoá ẩm thực đồng bằng Sông Cửu Long / Huỳnh Phong Nguyệt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 311tr. : ảnh ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Nghiên cứu ẩm thực đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc độ địa văn hoá, và tiếp cận văn hoá ẩm thực theo hướng cơ cấu bữa ăn, đặc tính văn hoá ẩm thực. Tìm hiểu văn hoá ẩm thực qua những câu vè, ca dao, tục ngữ và giới thiệu một vài món nhậu, món ngon ở đồng bằng Sông Cửu Long
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa ẩm thực
Từ khóa tự do Đồng Bằng Sông Cửu Long
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213362
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165786
0022
004A8071E2A-3ADB-475F-A908-68E619A10E9D
005201706151413
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170615141331|zhonghanh
082 |a394.109597|bHU-N
100 |aHuỳnh, Phong Nguyệt
245 |aVăn hoá ẩm thực đồng bằng Sông Cửu Long / |cHuỳnh Phong Nguyệt
260 |aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2016
300 |a311tr. : |bảnh ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aNghiên cứu ẩm thực đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc độ địa văn hoá, và tiếp cận văn hoá ẩm thực theo hướng cơ cấu bữa ăn, đặc tính văn hoá ẩm thực. Tìm hiểu văn hoá ẩm thực qua những câu vè, ca dao, tục ngữ và giới thiệu một vài món nhậu, món ngon ở đồng bằng Sông Cửu Long
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa ẩm thực
653 |aĐồng Bằng Sông Cửu Long
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213362
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213362 Kho Sách TK Tiếng Việt 394.109597 HU-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào