Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
305.89591 QU-M
Văn hoá Thái, tìm hiểu và khám phá /.
DDC 305.89591
Tác giả CN Quán, Vi Miên
Nhan đề Văn hoá Thái, tìm hiểu và khám phá /. Quán Vi Miên. Tập 2 /
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 302tr : bảng ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tìm hiểu về văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của người Thái ở Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc học
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213361
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165785
0022
00420A2E0E4-AB6B-4B8D-ADDB-6FC47B469240
005201706151412
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170615141206|zhonghanh
082 |a305.89591|bQU-M
100 |aQuán, Vi Miên
245 |aVăn hoá Thái, tìm hiểu và khám phá /. |nTập 2 / |cQuán Vi Miên.
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a302tr : |bbảng ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aTìm hiểu về văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của người Thái ở Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc học
653 |aDân tộc Thái
653 |aVăn hoá dân gian
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213361
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213361 Kho Sách TK Tiếng Việt 305.89591 QU-M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào