Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.4109597 LU-T
Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.
DDC 398.4109597
Tác giả CN Lường, Song Toàn
Nhan đề Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Lường Song ToànQuyển 2 /
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2016
Mô tả vật lý 846tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Nghiên cứu về địa lý, không gian văn hoá của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình; nhận thức về tín ngưỡng dân gian của tộc người này; những nghi thức trong việc gọi vía, giải hạn, phong tục tôn thờ tổ tiên
Từ khóa tự do Tín ngưỡng dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Mai Châu
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Từ khóa tự do Hoà Bình
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213360
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165784
0022
00481770720-91F7-499F-931A-82136B51EDB5
005201706151411
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170615141100|zhonghanh
082 |a398.4109597|bLU-T
100 |aLường, Song Toàn
245 |aTín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. |nQuyển 2 / |cLường Song Toàn
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2016
300 |a846tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aNghiên cứu về địa lý, không gian văn hoá của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình; nhận thức về tín ngưỡng dân gian của tộc người này; những nghi thức trong việc gọi vía, giải hạn, phong tục tôn thờ tổ tiên
653 |aTín ngưỡng dân gian
653 |aDân tộc Thái
653 |aMai Châu
653 |aVăn hoá dân gian
653 |aHoà Bình
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213360
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213360 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.4109597 LU-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào