Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.809297 VO-H
Vè xứ Quảng và chú giải.
DDC 398.809297
Tác giả CN Võ, Văn Hoè
Nhan đề Vè xứ Quảng và chú giải. / Võ Văn Hoè s.t., chú giảiQuyển 4/
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu và chú giải một số bài vè thế sự của xứ Quảng phản ánh đời sống người dân, vè thói hư, tật xấu và vè chống phong kiến, cường hào tại địa phương
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do
Từ khóa tự do Xứ Quảng
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213359
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165783
0022
004DCA9B603-41D0-45A3-BD2D-E99876251934
005201706151410
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170615140952|zhonghanh
082 |a398.809297|bVO-H
100 |aVõ, Văn Hoè
245 |aVè xứ Quảng và chú giải. |nQuyển 4/ |c / Võ Văn Hoè s.t., chú giải
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a263tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu và chú giải một số bài vè thế sự của xứ Quảng phản ánh đời sống người dân, vè thói hư, tật xấu và vè chống phong kiến, cường hào tại địa phương
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |a
653 |aXứ Quảng
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213359
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213359 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809297 VO-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào