Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
781.62009597 NG-X
Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian.
DDC 781.62009597
Tác giả CN Nguyễn Khắc Xương
Nhan đề Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.tQuyển 3 /
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 319tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu về nghệ thuật trình diễn âm nhạc thời Hùng Vương. Tìm hiểu về sự phân bố ca hát dân gian, nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật biểu diễn âm nhạc của hát ví giao duyên, ca hát đối đáp, hát ví với các nghề thủ công, hát ghẹo, hát xoan...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhạc dân gian
Từ khóa tự do Nghệ thuật biểu diễn
Từ khóa tự do Thời đại Hùng Vương
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213356
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165780
0022
004907155CE-00FE-442D-A069-0390DA00B2B2
005201706151406
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170615140615|zhonghanh
082 |a781.62009597|bNG-X
100 |aNguyễn Khắc Xương
245 |aTổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. |nQuyển 3 / |cNguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a319tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu về nghệ thuật trình diễn âm nhạc thời Hùng Vương. Tìm hiểu về sự phân bố ca hát dân gian, nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật biểu diễn âm nhạc của hát ví giao duyên, ca hát đối đáp, hát ví với các nghề thủ công, hát ghẹo, hát xoan...
653 |aViệt Nam
653 |aNhạc dân gian
653 |aNghệ thuật biểu diễn
653 |aThời đại Hùng Vương
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213356
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213356 Kho Sách TK Tiếng Việt 781.62009597 NG-X Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào