Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
390.09597 TR-N
Giai thoại văn hoá dân gian người Việt :
DDC 390.09597
Tác giả CN Triều, Nguyên
Nhan đề Giai thoại văn hoá dân gian người Việt : Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu /. Triều NguyênQuyển 2 /
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2016
Mô tả vật lý 435tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giai thoại
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213355
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165779
0022
004B7EF5730-99AF-443B-8D1B-A2FBC539ABEF
005201706151405
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170615140500|zhonghanh
082 |a390.09597|bTR-N
100 |aTriều, Nguyên
245 |aGiai thoại văn hoá dân gian người Việt : |b Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu /. |nQuyển 2 / |cTriều Nguyên
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2016
300 |a435tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aGiai thoại
653 |aVăn hoá dân gian
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213355
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213355 Kho Sách TK Tiếng Việt 390.09597 TR-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào