Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
915.9751 VO-H
Địa danh thành phố Đà Nẵng /.
DDC 915.9751
Tác giả CN Võ, Văn Hoè
Nhan đề Địa danh thành phố Đà Nẵng /. Võ Văn Hoè. Quyển 6 /
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 666tr : ảnh, bảng ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp theo trật tự chữ số từ 1 - 17 và trật tự chữ cái từ N - Y
Từ khóa tự do Địa danh
Từ khóa tự do Đà Nẵng
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213354
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165778
0022
004BED20BCF-7DA7-4304-A98E-A577436951F2
005201706151404
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170615140334|zhonghanh
082 |a915.9751|bVO-H
100 |aVõ, Văn Hoè
245 |aĐịa danh thành phố Đà Nẵng /. |nQuyển 6 / |cVõ Văn Hoè.
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a666tr : |bảnh, bảng ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng kèm theo các đặc điểm văn hoá, lịch sử và phong tục tập quán liên quan đến các địa danh này được sắp xếp theo trật tự chữ số từ 1 - 17 và trật tự chữ cái từ N - Y
653 |aĐịa danh
653 |aĐà Nẵng
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213354
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213354 Kho Sách TK Tiếng Việt 915.9751 VO-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào