Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
915.973003 LE-H
Từ điển địa danh Bắc Bộ /.
DDC 915.973003
Tác giả CN Lê, Trung Hoa
Nhan đề Từ điển địa danh Bắc Bộ /. Lê Trung Hoa s.t., giới thiệuQuyển 1 /
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 553tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu những địa danh tiêu biểu tại Bắc Bộ, được sắp xếp theo trật tự chữ cái, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Địa danh
Từ khóa tự do Bắc Bộ
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213353
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165777
0022
004E7541022-44C3-43EE-9CBB-D7C3A1C2150B
005201706151402
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170615140203|zhonghanh
082 |a915.973003|bLE-H
100 |aLê, Trung Hoa
245 |aTừ điển địa danh Bắc Bộ /. |nQuyển 1 / |cLê Trung Hoa s.t., giới thiệu
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a553tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu những địa danh tiêu biểu tại Bắc Bộ, được sắp xếp theo trật tự chữ cái, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này
653 |aViệt Nam
653 |aTừ điển
653 |aĐịa danh
653 |aBắc Bộ
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213353
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213353 Kho Sách TK Tiếng Việt 915.973003 LE-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào