Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
779.25 FE-G
Photographing children :
DDC 779.25
Tác giả CN Felch, Ginny
Nhan đề Photographing children : Photo workshop / Ginny Felch
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Indianapolis : Wiley Publishing, 2011
Mô tả vật lý 280p : Phot, tab ; 24cm
Tùng thư Photo workshop
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Chụp ảnh
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01301284-6
Địa chỉ 15Kho Trung tâm Đà nẵng(2): 01301287-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164192
0023
00472AE61AA-901F-4CD2-BE38-CDC2564F89EA
005201704211528
008081223s2011 xxu eng
0091 0
039|y20170421152839|zhonghanh
082 |a779.25|bFE-G
100 |aFelch, Ginny
245 |aPhotographing children : |bPhoto workshop / |cGinny Felch
250 |a2nd ed.
260 |aIndianapolis : |bWiley Publishing, |c2011
300 |a280p : |bPhot, tab ; |c24cm
490 |aPhoto workshop
653 |aTrẻ em
653 |aChụp ảnh
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01301284-6
852|a15|bKho Trung tâm Đà nẵng|j(2): 01301287-8
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301284 Kho Sách TK Ngoại Văn 779.25 FE-G Sách Ngoại Văn 1
2 01301285 Kho Sách TK Ngoại Văn 779.25 FE-G Sách Ngoại Văn 2
3 01301286 Kho Sách TK Ngoại Văn 779.25 FE-G Sách Ngoại Văn 3
4 01301287 Kho Trung tâm Đà nẵng 779.25 FE-G Sách Ngoại Văn 4
5 01301288 Kho Trung tâm Đà nẵng 779.25 FE-G Sách Ngoại Văn 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào