Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
778.92 MA-E
Portrait and candid photography photo workshop /
DDC 778.92
Tác giả CN Manning, Erin
Nhan đề Portrait and candid photography photo workshop / Erin Manning
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Indianapolis : John Wiley & Sons, 2012
Mô tả vật lý 297p : phot. ; 24cm
Tùng thư Photo workshop
Từ khóa tự do Người
Từ khóa tự do Chụp ảnh
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01301281-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164191
0023
004FCB5315B-95EB-44D6-AE19-67A1D6C57FD2
005201704211525
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|y20170421152519|zhonghanh
082 |a778.92|bMA-E
100 |aManning, Erin
245 |aPortrait and candid photography photo workshop / |cErin Manning
250 |a2nd ed.
260 |a Indianapolis : |bJohn Wiley & Sons, |c2012
300 |a297p : |bphot. ; |c24cm
490 |aPhoto workshop
653 |aNgười
653 |aChụp ảnh
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01301281-3
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301281 Kho Sách TK Ngoại Văn 778.92 MA-E Sách Ngoại Văn 1
2 01301282 Kho Sách TK Ngoại Văn 778.92 MA-E Sách Ngoại Văn 2
3 01301283 Kho Sách TK Ngoại Văn 778.92 MA-E Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào