Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.872 AR-J
E-mail marketing for dummies /
DDC 658.872
Tác giả CN Arnold, John
Nhan đề E-mail marketing for dummies / John Arnold
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2011
Mô tả vật lý 364p : ill ; 24cm
Tùng thư For dummies
Từ khóa tự do Thư điện tử
Từ khóa tự do Tiếp thị
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(2): 01301276-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164189
0023
00470ADFFFF-222D-425D-BBF1-FAD922D6E679
005201704211519
008081223s2011 xxu eng
0091 0
039|y20170421151903|zhonghanh
082 |a658.872|bAR-J
100 |aArnold, John
245 |aE-mail marketing for dummies / |cJohn Arnold
250 |a2nd ed.
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2011
300 |a364p : |bill ; |c24cm
490 |aFor dummies
653 |aThư điện tử
653 |aTiếp thị
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(2): 01301276-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301276 Kho Khoa Sau Đại học 658.872 AR-J Sách Ngoại Văn 1
2 01301277 Kho Khoa Sau Đại học 658.872 AR-J Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào