Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658 RI-E
Meta-Analysis for public management and policy /
DDC 658
Tác giả CN Ringquist, Evan J
Nhan đề Meta-Analysis for public management and policy / Evan J Ringquist
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2013
Mô tả vật lý 563p : ill ; 24cm
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Công cộng
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 01301275
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164188
0023
0044DBEA845-24E7-44E4-9C5F-D953DE0D8120
005201704211515
008081223s2013 xxu eng
0091 0
039|y20170421151453|zhonghanh
082 |a658|bRI-E
100 |aRingquist, Evan J
245 |aMeta-Analysis for public management and policy / |cEvan J Ringquist
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2013
300 |a563p : |bill ; |c24cm
653 |aChính sách
653 |aKinh doanh
653 |aCông cộng
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 01301275
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301275 Kho Khoa Sau Đại học 658 RI-E Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào