Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
332.678 BE-J
High-powered investing all-in-one for dummies :
DDC 332.678
Tác giả CN Best. Jason W.
Nhan đề High-powered investing all-in-one for dummies : 10 books in 1 / Jason W. Best, Amine Bouchentouf, Zak Cassady-Dorion...
Lần xuất bản 2nd ed
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2014
Mô tả vật lý 718p : ill ; 24cm
Tùng thư For dummies,® a Wiley brand
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Đầu cơ
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 01301274
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164187
0023
004D8E7D19D-EB58-4D63-850E-4219474A129C
005201704211508
008081223s2014 xxu eng
0091 0
039|y20170421150838|zhonghanh
082 |a332.678|bBE-J
100 |aBest. Jason W.
245 |aHigh-powered investing all-in-one for dummies : |b10 books in 1 / |cJason W. Best, Amine Bouchentouf, Zak Cassady-Dorion...
250 |a2nd ed
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2014
300 |a718p : |bill ; |c24cm
490 |aFor dummies,® a Wiley brand
653 |aĐầu tư
653 |aĐầu cơ
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 01301274
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301274 Kho Khoa Sau Đại học 332.678 BE-J Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào