Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.452 AN-R
Innovative presentations for dummies /
DDC 658.452
Tác giả CN Anthony, Ray
Nhan đề Innovative presentations for dummies / Ray Anthony, Barbara Boyd
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2014
Mô tả vật lý 360p : ill ; 24cm
Tùng thư For dummies,® a Wiley brand
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Thuyết trình
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 01301273
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164186
0023
0041B566D14-D95E-4A79-B26E-75185CDB2935
005201704211505
008081223s2014 xxu eng
0091 0
039|y20170421150537|zhonghanh
082 |a658.452|bAN-R
100 |aAnthony, Ray
245 |aInnovative presentations for dummies / |cRay Anthony, Barbara Boyd
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2014
300 |a360p : |bill ; |c24cm
490 |aFor dummies,® a Wiley brand
653 |aKinh doanh
653 |aThuyết trình
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 01301273
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301273 Kho Khoa Sau Đại học 658.452 AN-R Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào