Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
342.597 TO-C
Tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
DDC 342.597
Nhan đề Tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tập 1, Tổ chức, hoạt động của cơ quan Nhà nước ở Trung Ương
Thông tin xuất bản H. : Tư Pháp, 2005
Mô tả vật lý 2339tr. ; 27cm
Tóm tắt Tập hợp hệ thống các văn bản về bộ máy nhà nước trung ương Việt Nam đang có hiệu lực, được ban hành đến tháng 12/2004 như: tổ chức hoạt động của cơ quan quốc hội, chính phủ, các bộ và các cơ quan ngang bộ, tổ chức hoạt động của cơ quan thuộc chính phủ
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Bộ máy tổ chức
Từ khóa tự do Bộ máy quản lí
Từ khóa tự do Cơ quan quản lí nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn bản pháp qui
Từ khóa tự do Quốc hội
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164184
0022
004FC10C92B-9AF4-4297-98CF-2DB90CBD51AA
005201704211447
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20170421144742|zminhkhue
082 |a342.597|bTO-C
245 |aTổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. |nTập 1, |pTổ chức, hoạt động của cơ quan Nhà nước ở Trung Ương
260 |aH. : |bTư Pháp, |c2005
300 |a2339tr. ; |c27cm
520 |aTập hợp hệ thống các văn bản về bộ máy nhà nước trung ương Việt Nam đang có hiệu lực, được ban hành đến tháng 12/2004 như: tổ chức hoạt động của cơ quan quốc hội, chính phủ, các bộ và các cơ quan ngang bộ, tổ chức hoạt động của cơ quan thuộc chính phủ
653 |aChính phủ
653 |aHoạt động
653 |aBộ máy tổ chức
653 |aBộ máy quản lí
653 |aCơ quan quản lí nhà nước
653|aViệt Nam
653|aVăn bản pháp qui
653|aQuốc hội
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào