Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
006.76 GO-N
iOS cloud development for dummies /
DDC 006.76
Tác giả CN Goldstein, Neal
Nhan đề iOS cloud development for dummies / Neal Goldstein
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2012
Mô tả vật lý 460p : ill ; 24cm
Tùng thư For dummies
Từ khóa tự do Phần mềm ứng dụng
Từ khóa tự do Điện toán đám mây
Từ khóa tự do Dịch vụ web
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 01301270
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164182
0023
0040D214D1C-24B7-4704-93E0-BCB184004E25
005201704211353
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|y20170421135310|zhonghanh
082 |a006.76|bGO-N
100 |aGoldstein, Neal
245 |aiOS cloud development for dummies / |cNeal Goldstein
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2012
300 |a460p : |bill ; |c24cm
490 |aFor dummies
653 |aPhần mềm ứng dụng
653 |aĐiện toán đám mây
653 |aDịch vụ web
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 01301270
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301270 Kho Khoa Sau Đại học 006.76 GO-N Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào