Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.314 KE-B
Employee engagement for dummies /
DDC 658.314
Tác giả CN Kelleher, Bob
Nhan đề Employee engagement for dummies / Bob Kelleher ; Foreword: Wayne F. Cascio
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2014
Mô tả vật lý 344p : ill ; 24cm
Tùng thư For dummies,® a Wiley brand
Từ khóa tự do Quản lí nhân sự
Từ khóa tự do Tinh thần
Từ khóa tự do Động lực
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 01301269
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164181
0023
004C23A13C6-AEA5-4684-B7A8-72DB7B7A7D64
005201704211350
008081223s2014 xxu eng
0091 0
039|y20170421135025|zhonghanh
082 |a658.314|bKE-B
100 |aKelleher, Bob
245 |aEmployee engagement for dummies / |cBob Kelleher ; Foreword: Wayne F. Cascio
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2014
300 |a344p : |bill ; |c24cm
490 |aFor dummies,® a Wiley brand
653 |aQuản lí nhân sự
653 |aTinh thần
653 |aĐộng lực
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 01301269
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301269 Kho Khoa Sau Đại học 658.314 KE-B Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào