Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
004.1675 MU-N
Fire tablets for dummies /
DDC 004.1675
Tác giả CN Muir, Nancy
Nhan đề Fire tablets for dummies / Nancy Muir
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2015
Mô tả vật lý 276p : ill ; 24cm
Tùng thư For dummies,® a Wiley brand
Từ khóa tự do Máy tính bảng
Từ khóa tự do MU-NFire tablet
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 01301268
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164179
0023
004DC6833D7-054A-4D68-ABA1-E6FAF3E4424A
005201704211117
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20170421111646|zhonghanh
082 |a004.1675|bMU-N
100 |aMuir, Nancy
245 |aFire tablets for dummies / |cNancy Muir
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2015
300 |a276p : |bill ; |c24cm
490 |aFor dummies,® a Wiley brand
653 |aMáy tính bảng
653 |aMU-NFire tablet
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 01301268
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301268 Kho Khoa Sau Đại học 004.1675 MU-N Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào