Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
005.133 LO-D
JavaFX for dummies /
DDC 005.133
Tác giả CN Lowe, Doug
Nhan đề JavaFX for dummies / Doug Lowe
Thông tin xuất bản Hoboken : John Wiley & Sons, 2015
Mô tả vật lý 420p. : ill ; 24cm
Tùng thư For dummies,® a Wiley brand
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 01301267
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164178
0023
0040593A22C-4E7E-4569-885E-10F6F055F9DE
005201704211117
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|a20170421111728|bhonghanh|y20170421111254|zhonghanh
082 |a005.133|bLO-D
100 |aLowe, Doug
245 |aJavaFX for dummies / |cDoug Lowe
260 |aHoboken : |bJohn Wiley & Sons, |c2015
300 |a420p. : |bill ; |c24cm
490 |aFor dummies,® a Wiley brand
653 |aNgôn ngữ lập trình
653 |aPhần mềm máy tính
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 01301267
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301267 Kho Khoa Sau Đại học 005.133 LO-D Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào