Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
344.597 TR-T
Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng /
DDC 344.597
Tác giả CN Trần, Minh Thư
Nhan đề Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng / TS Trần Minh Thư
Thông tin xuất bản H. : Tư Pháp, 2005
Mô tả vật lý 158tr. ; 21cm
Tóm tắt Một số vấn đề cơ bản pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng. Pháp luật về hoạt động tôn giáo Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Giới thiệu một số câu hỏi và giải đáp pháp luật về tôn giáo và tín ngưỡng
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Quản lí nhà nước
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164176
0022
00482685CB9-2C92-4691-A3E2-25CED0B7E32E
005201704211032
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170421103202|bminhkhue|y20170420161634|zminhkhue
082 |a344.597|bTR-T
100 |aTrần, Minh Thư
245 |aTìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng / |cTS Trần Minh Thư
260 |aH. : |bTư Pháp, |c2005
300 |a158tr. ; |c21cm
520 |aMột số vấn đề cơ bản pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng. Pháp luật về hoạt động tôn giáo Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Giới thiệu một số câu hỏi và giải đáp pháp luật về tôn giáo và tín ngưỡng
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aTôn giáo
653 |aQuản lí nhà nước
653 |aTín ngưỡng
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/timhieuphapluatvietnamvetongiaotinnguong/timhieuphapluatvietnamvetongiaotinnguong_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào