Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
NG-H
giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại /
DDC
Tác giả CN Nguyễn, thị hiền
Nhan đề giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại / PGS. TS. Trịnh Thị Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : GD, 2011
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(3): 10100136-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164175
0021
00400713079-3E78-4EE3-9244-3215403EE63B
005201704201615
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20170420161529|zthaonguyen.cnsh
082 |bNG-H
100 |aNguyễn, thị hiền
245 |agiáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại / |cPGS. TS. Trịnh Thị Thanh
260 |aHà Nội : |bGD, |c2011
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(3): 10100136-8
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100136 Kho Khoa Công nghệ Sinh học NG-H Sách Tiếng Việt 1
2 10100137 Kho Khoa Công nghệ Sinh học NG-H Sách Tiếng Việt 2
3 10100138 Kho Khoa Công nghệ Sinh học NG-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào