Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
346.59704 KI-T
Implementing the WTO's Agreement onTrade-Ralated Aspects of Intelectual Property Rights in Viet Nam /
DDC 346.59704
Tác giả CN Kiều,Thị Thanh
Nhan đề Implementing the WTO's Agreement onTrade-Ralated Aspects of Intelectual Property Rights in Viet Nam / TS.Trần Đoàn Lâm
Nhan đề khác Thi hành Hiệp Định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của Tổ chức Thương mại thế giới ở Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế Giới, 2015
Mô tả vật lý 488tr ; 24cm
Từ khóa tự do Thi Hành
Từ khóa tự do Implementing
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07102769
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164174
0023
004A96A98E5-B17C-4F85-8A83-61449A8AC909
005201704201602
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170420160201|zcaophuong
082 |a346.59704|bKI-T
100 |aKiều,Thị Thanh
245 |aImplementing the WTO's Agreement onTrade-Ralated Aspects of Intelectual Property Rights in Viet Nam / |cTS.Trần Đoàn Lâm
246 |aThi hành Hiệp Định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của Tổ chức Thương mại thế giới ở Việt Nam
260 |aHà Nội : |bThế Giới, |c2015
300 |a488tr ; |c24cm
653 |aThi Hành
653 |aImplementing
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07102769
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102769 Kho Khoa Luật 346.59704 KI-T Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào