Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
903 VU-K
Thăng Long Trung tâm văn hiến và trí tuệ Việt Nam /
DDC 903
Tác giả CN Vũ Khiêu
Nhan đề Thăng Long Trung tâm văn hiến và trí tuệ Việt Nam / Vũ Khiêu; Nguyễn Vinh Phúc
Thông tin xuất bản H. : Thời Đại, 2010
Mô tả vật lý 270tr. ; 21cm
Tùng thư Chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn Hóa
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Thăng Long
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164173
0022
0047D87B8A1-AA08-415C-BF08-79303D610630
005201704210940
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170421094026|bminhkhue|y20170420155244|zminhkhue
082 |a903|bVU-K
100 |aVũ Khiêu
245 |aThăng Long Trung tâm văn hiến và trí tuệ Việt Nam / |cVũ Khiêu; Nguyễn Vinh Phúc
260 |aH. : |bThời Đại, |c2010
300 |a270tr. ; |c21cm
490 |aChào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
653 |aViệt Nam
653 |aVăn Hóa
653 |aHà Nội
653 |aThăng Long
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/900_dialy_lichsu/900_dialy_lichsu/thanglongtrungtamvanhienvatrituevietnam/thanglongtrungtamvanhienvatrituevietnam_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào