Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.3 NG-P
Kỹ thuật điện 2 :
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Phúc
Nhan đề Kỹ thuật điện 2 : Máy điện quay
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học quốc gia TPHCM, 2013
Mô tả vật lý 439tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do 2
Từ khóa tự do Máy điện quay
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162686
0022
004CAFEE8B1-A65F-490D-AFE1-91D20CB04A72
005201703211049
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170321104958|bnamtd|y20170321102611|znamtd
082 |a621.3|bNG-P
100 |aNguyễn, Hữu Phúc
245 |aKỹ thuật điện 2 : |bMáy điện quay
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aTP.HCM : |bĐại học quốc gia TPHCM, |c2013
300 |a439tr. ; |c24cm
653 |aKỹ thuật
653 |aĐiện
653 |a2
653 |aMáy điện quay
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/kythuatdien2/kythuatdien2_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào