Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
658.8 LE-L
Kỹ năng và quản trị bán hàng /
DDC 658.8
Tác giả CN Lê, Đăng Lăng
Nhan đề Kỹ năng và quản trị bán hàng / Lê Đăng Lăng
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2007
Mô tả vật lý 238 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ sách chuyên viên marketing và bán hàng hiệu quả
Tóm tắt Trình bày các vấn đề cơ bản về hoạt động bán hàng, phân tích cách thức chào - bán hàng và trưng bày sản phẩm. Các kỹ năng quản lí, bán hàng chuyên nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Bán hàng
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Kĩnăng bán hàng
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162683
0022
0040C5A5066-0B12-4D30-BFEE-B8BED48539EC
005201703210918
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170321091842|bnamtd|y20170321090522|znamtd
082 |a658.8|bLE-L
100 |aLê, Đăng Lăng
245 |aKỹ năng và quản trị bán hàng / |cLê Đăng Lăng
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bThống Kê, |c2007
300 |a238 tr. ; |c24 cm
490 |aBộ sách chuyên viên marketing và bán hàng hiệu quả
520|aTrình bày các vấn đề cơ bản về hoạt động bán hàng, phân tích cách thức chào - bán hàng và trưng bày sản phẩm. Các kỹ năng quản lí, bán hàng chuyên nghiệp
653 |aQuản trị
653 |aBán hàng
653 |aMarketing
653 |aKĩnăng bán hàng
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/kynangvaquantribanhang/kynangvaquantribanhang_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào