Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
005.1 LE-B
Kỹ năng lập trình /
DDC 005.1
Tác giả CN Lê, Hoài Bắc
Nhan đề Kỹ năng lập trình / Lê Hoài Bắc; Nguyễn Thanh Nghị
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 386tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Kỹ năng
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162682
0022
004770CB216-1EB5-4A14-9314-A815614C0847
005201703210859
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170321085928|bnamtd|y20170321085005|znamtd
082 |a005.1|bLE-B
100 |aLê, Hoài Bắc
245 |aKỹ năng lập trình / |cLê Hoài Bắc; Nguyễn Thanh Nghị
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2005
300 |a386tr. ; |c24cm
653 |aTin học
653 |aLập trình
653 |aKỹ năng
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/kynanglaptrinh/kynanglaptrinh_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào