Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
338.5 NG-D
Kinh tế vi mô bài tập và bài giải :
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn, Văn Dung
Nhan đề Kinh tế vi mô bài tập và bài giải : Dành cho sinh viên Đại học, cao họ, MBA. Nội dung hiện đại, cơ bản và nâng cao. Các khái niệm diễn đạt rõ ràng, giúp bạn đọc trong suy luận và tìm đáp án sáng tạo / MBA. Nguyễn Văn Dung
Thông tin xuất bản TP.HCM : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 262tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Bài giải
Từ khóa tự do Vi mô
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162677
0022
00463F4378F-2B9B-4FA7-A9A7-A9D7FE656A0C
005201703201553
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170320155321|bnamtd|y20170320153852|znamtd
082 |a338.5|bNG-D
100 |aNguyễn, Văn Dung
245 |aKinh tế vi mô bài tập và bài giải : |bDành cho sinh viên Đại học, cao họ, MBA. Nội dung hiện đại, cơ bản và nâng cao. Các khái niệm diễn đạt rõ ràng, giúp bạn đọc trong suy luận và tìm đáp án sáng tạo / |cMBA. Nguyễn Văn Dung
260 |aTP.HCM : |bLao động, |c2011
300 |a262tr. ; |c24cm
653 |aBài tập
653 |aKinh tế
653 |aBài giải
653 |aVi mô
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtevimobaitapvabaigiai/kinhtevimo_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào