Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
959.7032 DA-T
Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn /
DDC 959.7032
Tác giả CN Đặng, Việt Thủy
Nhan đề Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn / Đặng Việt Thủy (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2011
Mô tả vật lý 166 tr. ; 21 cm
Tùng thư Tủ sách Lịch sử Việt Nam
Tóm tắt Trình bày dưới dạng hỏi - đáp về hoàn cảnh lịch sử, diễn biến cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bất diệt ngày 27/9/1940 dưới sự lãnh đạo tài ba của Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương châu Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn đã trở thành điểm son trong lịch sử dân tộc và cách mạng nước ta và ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc khởi nghĩa này
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Pháp
Từ khóa tự do Khởi nghĩa Bắc Sơn
Từ khóa tự do Lịch sử hiện đại
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đại úy Phan Ngọc Doãn
Tác giả(bs) CN Cử nhân Giang Tuyết Minh
Tác giả(bs) CN Thiếu úy Nguyễn Trung Minh
Tác giả(bs) CN Thượng úy Nguyễn Minh Thủy
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162676
0022
004AFD35692-6C2F-4841-8B8E-C4BDA32185D3
005201703201520
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20170320152030|zminhkhue
082 |a959.7032|bDA-T
100 |aĐặng, Việt Thủy
245 |aHỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn / |cĐặng Việt Thủy (Chủ biên)
260 |aH. : |b Quân đội nhân dân, |c2011
300 |a166 tr. ; |c21 cm
490 |aTủ sách Lịch sử Việt Nam
520 |aTrình bày dưới dạng hỏi - đáp về hoàn cảnh lịch sử, diễn biến cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bất diệt ngày 27/9/1940 dưới sự lãnh đạo tài ba của Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương châu Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn đã trở thành điểm son trong lịch sử dân tộc và cách mạng nước ta và ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc khởi nghĩa này
653 |aKháng chiến chống Pháp
653 |aKhởi nghĩa Bắc Sơn
653 |aLịch sử hiện đại
653 |aSách hỏi đáp
653 |aViệt Nam
700 |aĐại úy Phan Ngọc Doãn
700|aCử nhân Giang Tuyết Minh
700|aThiếu úy Nguyễn Trung Minh
700|aThượng úy Nguyễn Minh Thủy
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào