Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
330.910 PH-C
Kinh tế học đô thị /
DDC 330.910
Tác giả CN Phạm, Ngọc Côn
Nhan đề Kinh tế học đô thị / PGS.PTS. Phạm Ngọc Côn
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 496tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Kinh tế học
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162675
0022
0046F626EEE-92D9-4472-974B-020CA268AF7A
005201703201533
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170320153335|bnamtd|y20170320151522|znamtd
082 |a330.910|bPH-C
100 |aPhạm, Ngọc Côn
245 |aKinh tế học đô thị / |cPGS.PTS. Phạm Ngọc Côn
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2013
300 |a496tr. ; |c21cm
653 |aĐô thị
653 |aKinh tế học
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtehocdothi/kinhtehocdothi_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào