Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
370.9597 DI-T
Giáo dục và khoa cử nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm /
DDC 370.9597
Tác giả CN Đinh, Khắc Thuân
Nhan đề Giáo dục và khoa cử nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm / PGS.TS Đinh Khắc Thuân
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2009
Mô tả vật lý 616 tr. ; 24 cm
Tùng thư Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Tóm tắt Trình bày tổng quan về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam nói chung và thời Lê nói riêng. Giới thiệu nội dung một số bài văn sách đình đối thời Lê
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Khoa bảng
Từ khóa tự do Nhà Lê
Từ khóa tự do Nho học
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162671
0022
004E886F04F-DF2D-4824-901F-85B48C94AAEC
005201703201049
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20170320104953|zminhkhue
082 |a370.9597|bDI-T
100 |aĐinh, Khắc Thuân
245 |aGiáo dục và khoa cử nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm / |cPGS.TS Đinh Khắc Thuân
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2009
300 |a616 tr. ; |c24 cm
490 |aViện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm
520 |aTrình bày tổng quan về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam nói chung và thời Lê nói riêng. Giới thiệu nội dung một số bài văn sách đình đối thời Lê
653 |aGiáo dục
653 |aKhoa bảng
653 |aNhà Lê
653 |aNho học
653 |aViệt Nam
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào