Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.59702 TR-B
Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam /
DDC 346.59702
Tác giả CN Trần, Văn Biên
Nhan đề Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam / TS Trần Văn Biên
Thông tin xuất bản H. : Tư Pháp, 2012
Mô tả vật lý 322 tr. ; 21 cm
Tùng thư Viện Nhà nước & Pháp luật
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng điện tử và thực trạng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam hiện nay
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162669
0022
004F32A44D4-DE33-4BA5-B685-3EC0E354B818
005201703201015
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20170320101459|zminhkhue
082 |a346.59702|bTR-B
100 |aTrần, Văn Biên
245 |aHợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam / |cTS Trần Văn Biên
260 |aH. : |bTư Pháp, |c2012
300 |a322 tr. ; |c21 cm
490 |aViện Nhà nước & Pháp luật
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng điện tử và thực trạng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam hiện nay
653 |aĐiện tử
653 |aHợp đồng
653 |aPháp luật
653 |aViệt Nam
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào