Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
627.9809597 HO-L
San hô Trường Sa - Tương tác giữa công trình và nền san hô /
DDC 627.9809597
Tác giả CN Hoàng, Xuân Lượng
Nhan đề San hô Trường Sa - Tương tác giữa công trình và nền san hô / Hoàng Xuân Lượng (ch.b), Nguyễn Thái Chung, Phạm Tiến Đạt, Trần Nghi
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 366tr. : minh hoạ ; 24cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Công trình biển
Từ khóa tự do Nền san hô
Từ khóa tự do Quần đảo Trường Sa
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(5): 01212593-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161420
0022
0047F4DE414-BD6F-4F04-8F6D-A2C688C7070E
005201702171212
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170217121245|zhonghanh
082 |a627.9809597|bHO-L
100 |aHoàng, Xuân Lượng
245 |aSan hô Trường Sa - Tương tác giữa công trình và nền san hô / |cHoàng Xuân Lượng (ch.b), Nguyễn Thái Chung, Phạm Tiến Đạt, Trần Nghi
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a366tr. : |bminh hoạ ; |c24cm
653 |aViệt Nam
653 |aCông trình biển
653 |aNền san hô
653 |aQuần đảo Trường Sa
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(5): 01212593-7
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212593 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.9809597 HO-L Sách Tiếng Việt 1
2 01212594 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.9809597 HO-L Sách Tiếng Việt 2
3 01212595 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.9809597 HO-L Sách Tiếng Việt 3
4 01212596 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.9809597 HO-L Sách Tiếng Việt 4
5 01212597 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.9809597 HO-L Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào