Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
627.58 TH-T
Đê biển và kè mái nghiêng /
DDC 627.58
Tác giả CN Thiều, Quang Tuấn
Nhan đề Đê biển và kè mái nghiêng / Thiều Quang Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 172tr. : minh hoạ ; 24cm
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Đê biển
Từ khóa tự do Kè mái nghiêng
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(4): 01212589-92
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161419
0022
00478A1E4B7-F92B-42C7-BEA9-BF185818836E
005201702171208
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170217120811|zhonghanh
082 |a627.58|bTH-T
100 |aThiều, Quang Tuấn
245 |aĐê biển và kè mái nghiêng / |cThiều Quang Tuấn
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a172tr. : |bminh hoạ ; |c24cm
653 |aKỹ thuật xây dựng
653 |aĐê biển
653 |aKè mái nghiêng
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(4): 01212589-92
890|a4|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212589 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.58 TH-T Sách Tiếng Việt 1
2 01212590 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.58 TH-T Sách Tiếng Việt 2
3 01212591 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.58 TH-T Sách Tiếng Việt 3
4 01212592 Kho Sách TK Tiếng Việt 627.58 TH-T Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào