Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.209597 TR-P
Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu /
DDC 398.209597
Tác giả CN Trần, Nguyễn Khánh Phong
Nhan đề Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu / Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., chuyển ngữ, b.s.
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 478tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Ca dao
Từ khóa tự do Truyện cổ
Từ khóa tự do Dân tộc Cơ Tu
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212588
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161418
0022
004EC297FB6-708A-45A0-B509-A2083AA9C9FE
005201702151120
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215112053|zhonghanh
082 |a398.209597|bTR-P
100 |aTrần, Nguyễn Khánh Phong
245 |aVăn học dân gian dân tộc Cơ Tu / |cTrần Nguyễn Khánh Phong s.t., chuyển ngữ, b.s.
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a478tr. ; |c21cm
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aCa dao
653 |aTruyện cổ
653 |aDân tộc Cơ Tu
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212588
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212588 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.209597 TR-P Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào