Sách TK Tiếng Việt
398.809597 NG-K
Ca dao người Việt /
DDC 398.809597
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Kính
Nhan đề Ca dao người Việt / B.s.: Nguyễn Xuân Kính (ch.b.), Phan Lan Hương -. Quyển 1
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 500tr. : bảng ; 21cm
Từ khóa tự do Ca dao
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161417
0022
004FCCF7826-481B-4B48-85A2-4DE3DFAB69C9
005201702151117
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215111752|zhonghanh
082 |a398.809597|bNG-K
100 |aNguyễn, Xuân Kính
245 |aCa dao người Việt / |cB.s.: Nguyễn Xuân Kính (ch.b.), Phan Lan Hương -. |nQuyển 1
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a500tr. : |bbảng ; |c21cm
653 |aCa dao
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212587 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 NG-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào