Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.809597 NG-C
Những lời ca của người Kinh : Sưu tầm ở Kinh Đảo, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc /
DDC 398.809597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương Châm
Nhan đề Những lời ca của người Kinh : Sưu tầm ở Kinh Đảo, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc / S.t., b.s.: Nguyễn Thị Phương Châm, Tô Duy Phương
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 523tr. : ảnh ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Kinh
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Từ khóa tự do Lời ca
Từ khóa tự do Lời hát
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212586
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161416
0022
004320F0A88-B003-4A1A-B04E-717782A18380
005201702151113
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215111355|zhonghanh
082 |a398.809597|bNG-C
100 |aNguyễn, Thị Phương Châm
245 |aNhững lời ca của người Kinh : Sưu tầm ở Kinh Đảo, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc / |cS.t., b.s.: Nguyễn Thị Phương Châm, Tô Duy Phương
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a523tr. : |bảnh ; |c21cm
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc Kinh
653 |aVăn hoá dân gian
653 |aLời ca
653 |aLời hát
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212586
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212586 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 NG-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào