Sách TK Tiếng Việt
398.809597 Nguyễn Nghĩa Dân
999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức : Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận :
DDC 398.809597
Tác giả CN Nguyễn, Nghĩa Dân
Nhan đề 999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức : Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận : Nguyễn Nghĩa Dân
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 233tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận tục ngữ, ca dao Việt Nam về đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức
Từ khóa tự do Ca dao
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Tục ngữ
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161414
0022
004C30891F5-A6D3-4B49-B1AC-041430F828BF
005201702151107
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215110659|zhonghanh
082 |a398.809597|bNguyễn Nghĩa Dân
100 |aNguyễn, Nghĩa Dân
245 |a999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức : Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận : |bNguyễn Nghĩa Dân
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a233tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận tục ngữ, ca dao Việt Nam về đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức
653 |aCa dao
653 |aĐạo đức
653 |aTục ngữ
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212584 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 Nguyễn Nghĩa Dân Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào