Sách TK Tiếng Việt
398.0959711 TR-A
Lẩu then cấp sắc hành nghề của người Tày ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn /
DDC 398.0959711
Tác giả CN Trần, Văn Ái
Nhan đề Lẩu then cấp sắc hành nghề của người Tày ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn / Trần Văn Ái, Dương Thị Lâm
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 303tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt Khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội người Tày xã Tân Lập (Bắc Sơn, Lạng Sơn). Trình bày các nghi lễ, giá trị nghi lễ "lẩu then cấp sắc hành nghề" và giải pháp bảo tồn then cổ huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn)
Từ khóa tự do Bắc Sơn
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Từ khóa tự do Lễ cấp sắc
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161413
0022
00474944442-E1FE-40CA-81CF-A596616E987D
005201702151104
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215110453|zhonghanh
082 |a398.0959711|bTR-A
100 |aTrần, Văn Ái
245 |aLẩu then cấp sắc hành nghề của người Tày ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn / |cTrần Văn Ái, Dương Thị Lâm
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a303tr. : |bảnh ; |c21cm
520 |aKhái quát về vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội người Tày xã Tân Lập (Bắc Sơn, Lạng Sơn). Trình bày các nghi lễ, giá trị nghi lễ "lẩu then cấp sắc hành nghề" và giải pháp bảo tồn then cổ huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn)
653 |aBắc Sơn
653 |aDân tộc Tày
653 |aLạng Sơn
653 |aLễ cấp sắc
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212583 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.0959711 TR-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào