Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.809597 TR-L
Văn học dân gian hiện đại /
DDC 398.809597
Tác giả CN Trần, Gia Linh
Nhan đề Văn học dân gian hiện đại / Trần Gia Linh. Quyển 2
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 655tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Ca dao
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212582
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161412
0022
00403DFAD8F-7F2B-4374-A442-0149A5F9CEAF
005201702151102
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215110237|zhonghanh
082 |a398.809597|bTR-L
100 |aTrần, Gia Linh
245 |aVăn học dân gian hiện đại / |cTrần Gia Linh. |nQuyển 2
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a655tr. ; |c21cm
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aCa dao
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212582
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212582 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 TR-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào