Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.809597 NG-K
Ca dao Người Việt /
DDC 398.809597
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Kính
Nhan đề Ca dao Người Việt / B.s.: Nguyễn Xuân Kính (ch.b.), Phan Lan Hương -. Quyển 3
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 506tr.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Ca dao
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212581
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161411
0022
004ADBC30CE-1076-4E97-B9E8-A9372760B193
005201702151100
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215110014|zhonghanh
082 |a398.809597|bNG-K
100 |aNguyễn, Xuân Kính
245 |aCa dao Người Việt / |c B.s.: Nguyễn Xuân Kính (ch.b.), Phan Lan Hương -. |nQuyển 3
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a506tr.|e21cm
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aCa dao
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212581
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212581 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 NG-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào