Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.20959749 TR-P
Văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế /
DDC 398.20959749
Tác giả CN Trần, Nguyễn Khánh Phong
Nhan đề Văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong b.s., s.t.
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 431tr. ; 21cm
Tóm tắt Sơ lược vài nét về vùng văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu các thể loại văn học dân gian đặc sắc của vùng: Ca dao, câu đố, dân ca, đồng dao...
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Câu đố
Từ khóa tự do Dân ca
Từ khóa tự do Thừa Thiên Huế
Từ khóa tự do Ca dao
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212580
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161410
0022
00497E84A65-36FB-4D9E-8007-934A9560CBE6
005201702151054
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215105433|zhonghanh
082 |a398.20959749|bTR-P
100 |aTrần, Nguyễn Khánh Phong
245 |aVăn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế / |cTrần Nguyễn Khánh Phong b.s., s.t.
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a431tr. ; |c21cm
520 |aSơ lược vài nét về vùng văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu các thể loại văn học dân gian đặc sắc của vùng: Ca dao, câu đố, dân ca, đồng dao...
653 |aVăn học dân gian
653 |aCâu đố
653 |aDân ca
653 |aThừa Thiên Huế
653 |aCa dao
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212580
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212580 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.20959749 TR-P Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào