Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.809597 NG-K
Ca dao người Việt: Ca dao tình yêu lứa đôi /
DDC 398.809597
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Kính
Nhan đề Ca dao người Việt: Ca dao tình yêu lứa đôi / B.s.: Nguyễn Xuân Kính (ch.b.), Phan Lan Hương. Quyển 4
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 379tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Ca dao
Từ khóa tự do Tình yê
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212579
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161409
0022
004FB68A636-74C5-42F1-AAC9-B158FCA34157
005201702151051
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215105148|zhonghanh
082 |a398.809597|bNG-K
100 |aNguyễn, Xuân Kính
245 |aCa dao người Việt: Ca dao tình yêu lứa đôi / |cB.s.: Nguyễn Xuân Kính (ch.b.), Phan Lan Hương. |nQuyển 4
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a379tr. ; |c21cm
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aCa dao
653 |aTình yê
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212579
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212579 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 NG-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào