Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.8409597 DI-H
Vè đấu tranh ở Đà Nẵng /
DDC 398.8409597
Tác giả CN Đinh, Thị Hựu
Nhan đề Vè đấu tranh ở Đà Nẵng / Đinh Thị Hựu
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 182tr. ; 21cm
Tóm tắt Khái quát về vè, tiếng nói, lời ca đấu tranh của vùng đất Đà Nẵng. Giới thiệu những bài vè về đấu tranh phong kiến, thực dân: Vè xin xâu chống thuế, vè chống sưu thuế, vè thuế nặng, vè đầy tớ, vè thừa văn, vè đói kém mất mùa...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212578
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161408
0022
004D557F59E-7C6F-42A3-A28F-0B46D38536C5
005201702151049
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215104909|zhonghanh
082 |a398.8409597|bDI-H
100 |aĐinh, Thị Hựu
245 |aVè đấu tranh ở Đà Nẵng / |cĐinh Thị Hựu
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a182tr. ; |c21cm
520 |aKhái quát về vè, tiếng nói, lời ca đấu tranh của vùng đất Đà Nẵng. Giới thiệu những bài vè về đấu tranh phong kiến, thực dân: Vè xin xâu chống thuế, vè chống sưu thuế, vè thuế nặng, vè đầy tớ, vè thừa văn, vè đói kém mất mùa...
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |a
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212578
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212578 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.8409597 DI-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào