Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.809597 TR-M
Truyện thơ Tày Cổ /
DDC 398.809597
Tác giả CN Triệu, Thị Mai
Nhan đề Truyện thơ Tày Cổ / Triệu Thị Mai
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 526tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Truyện Thơ
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212576
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161406
0022
004799221EE-3273-4756-9559-3FC1B56EAE30
005201702151043
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215104340|zhonghanh
082 |a398.809597|bTR-M
100 |aTriệu, Thị Mai
245 |aTruyện thơ Tày Cổ / |cTriệu Thị Mai
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a526tr. ; |c21cm
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Tày
653 |aTruyện Thơ
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212576
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212576 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 TR-M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào