Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.209597 NG-H
Từ điển type truyện dân gian Việt Nam /
DDC 398.209597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Huế
Nhan đề Từ điển type truyện dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Huế (ch.b.), Trần Thị An, Nguyễn Huy Bỉnh... Quyển 1
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 1047tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu từ điển về toàn cảnh kho tàng truyện dân gian Việt Nam với 761 type truyện thuộc các thể loại như thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện trạng, truyện cười, giai thoại... Với mỗi thể loại, các type truyện được sắp xếp theo vần A, B, C
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Truyện dân gian
Từ khóa tự do Type truyện
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212575
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161405
0022
004598723E7-6591-44EB-8008-5073B440E77B
005201702151041
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215104121|zhonghanh
082 |a398.209597|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Huế
245 |aTừ điển type truyện dân gian Việt Nam / |cNguyễn Thị Huế (ch.b.), Trần Thị An, Nguyễn Huy Bỉnh... |nQuyển 1
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a1047tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu từ điển về toàn cảnh kho tàng truyện dân gian Việt Nam với 761 type truyện thuộc các thể loại như thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện trạng, truyện cười, giai thoại... Với mỗi thể loại, các type truyện được sắp xếp theo vần A, B, C
653 |aViệt Nam
653 |aTừ điển
653 |aVăn học dân gian
653 |aTruyện dân gian
653 |aType truyện
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212575
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212575 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.209597 NG-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào