Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
694.09597 TR-B
Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề mộc, chạm /
DDC 694.09597
Tác giả CN Trương, Duy Bích
Nhan đề Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề mộc, chạm / Trương Duy Bích, Trương Minh Hằng, Bùi Xuân Đính... ; B.s.: Trương Minh Hằng (ch.b.), Vũ Quang Dũng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 666tr. : bảng ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu về làng nghề chạm gỗ Chàng Sơn, đặc trưng nghệ thuật chạm gỗ và tạc tượng các làng nghề ở đồng bằng sông Hồng, làng điêu khắc gỗ Dư Dụ, làng chạm gỗ cổ truyền La Xuyên... của Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Làng nghề truyền thống
Từ khóa tự do Nghề chạm khắc
Từ khóa tự do Nghề mộc
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212574
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161404
0022
004B6BAABBC-9274-4288-8116-15AB0A1EA45E
005201702151036
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215103634|zhonghanh
082 |a694.09597|bTR-B
100 |aTrương, Duy Bích
245 |aNghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề mộc, chạm / |cTrương Duy Bích, Trương Minh Hằng, Bùi Xuân Đính... ; B.s.: Trương Minh Hằng (ch.b.), Vũ Quang Dũng
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a666tr. : |bbảng ; |c21cm
520 |aGiới thiệu về làng nghề chạm gỗ Chàng Sơn, đặc trưng nghệ thuật chạm gỗ và tạc tượng các làng nghề ở đồng bằng sông Hồng, làng điêu khắc gỗ Dư Dụ, làng chạm gỗ cổ truyền La Xuyên... của Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aLàng nghề truyền thống
653 |aNghề chạm khắc
653 |aNghề mộc
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212574
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212574 Kho Sách TK Tiếng Việt 694.09597 TR-B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào