Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.809597 TR-A
Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục /
DDC 398.809597
Tác giả CN Trần, Thị An
Nhan đề Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục / Trần Thị An (ch.b.), Vũ Quang Dũng. Quyển 5
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 499tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu các làn điệu dân ca trữ tình sinh hoạt của các dân tộc thiểu số Việt Nam với các chủ đề về quê hương đất nước, gia đình xã hội và tình yêu đôi lứa
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Dân ca
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212573
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161403
0022
004CECC6735-BBDE-4DFB-8F6B-136647EBAC7F
005201702151033
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215103339|zhonghanh
082 |a398.809597|bTR-A
100 |aTrần, Thị An
245 |aDân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục / |cTrần Thị An (ch.b.), Vũ Quang Dũng. |nQuyển 5
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a499tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu các làn điệu dân ca trữ tình sinh hoạt của các dân tộc thiểu số Việt Nam với các chủ đề về quê hương đất nước, gia đình xã hội và tình yêu đôi lứa
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aDân ca
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212573
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212573 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.809597 TR-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào