Đồ án
000 NG-V
Tìm hiểu về snort và ứng dụng trong việc phát hiện tấn công spl injection - xây dựng phương án phòng chống cho website cloud travel /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân
Nhan đề Tìm hiểu về snort và ứng dụng trong việc phát hiện tấn công spl injection - xây dựng phương án phòng chống cho website cloud travel / Nguyễn Thị Vân; GVHD: ThS. Trần Tiến Dũng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 77tr. ; A4
Từ khóa tự do phát hiện tấn công
Từ khóa tự do xây dựng phương án
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Mạng và an toàn hệ thông
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101245
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179949
00213
004555C2E23-9762-4F7F-81BB-BE3BFA8AE938
005202309291209
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230929121004|zntanguyet
082 |a000|bNG-V
100 |aNguyễn, Thị Vân
245 |aTìm hiểu về snort và ứng dụng trong việc phát hiện tấn công spl injection - xây dựng phương án phòng chống cho website cloud travel / |cNguyễn Thị Vân; GVHD: ThS. Trần Tiến Dũng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a77tr. ; |cA4
653 |aphát hiện tấn công
653 |axây dựng phương án
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aMạng và an toàn hệ thông
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101245
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101245 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-V Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào